Vanuit een heldere visie op de regio werken we samen met onze strategische partners aan nieuwe initiatieven

We werken volgens een toekomstgericht visie waarin we beschrijven wat de regio Noord- en Midden-Limburg karakteriseert en welke ontwikkelingen – lees: kansen - er de komende jaren op ons af komen. Kansen die we samen met onze partners in de regio willen verzilveren.

Proactief partnerschap schrijven we met hoofdletters bij Gilde Opleidingen. We richten de blik nadrukkelijk naar buiten, zoeken doelgericht de samenwerking  en nemen op diverse terreinen het voortouw nemen bij initiatieven die het mbo-onderwijs en de regio versterken. Zo bundelen we de krachten in een nieuw centrum voor engineering en mechatronica in Venlo en een Retail Innovatiecentrum in Midden-Limburg, gaan we actief meedoen in de Greenport Campus Venlo en bouwen we binnen de regio samen aan een nieuw landschap voor opleidingen op het gebied van zorg en welzijn. Verder ontwikkelen we een nieuw initiatief voor scholing binnen de vrijetijdseconomie, versterken we het VAVO en onze praktijkopleidingen voor kwetsbare jongeren en zoeken we naar een breder perspectief voor studenten van onze veiligheidsopleidingen.     

We zijn erg benieuwd naar jouw mening over deze strategische keuze.

Mening geven

Reacties (0)

Nieuw centrum voor Engineering en Mechatronica in Venlo

Nieuw centrum voor Engineering en Mechatronica in Venlo

Een nieuw centrum voor Engineering en Mechatronica in Venlo. Deze wens komt voort vanuit de ontwikkeling van de regionele Techniekketen én de samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Er is een brede behoefte om ook in samenwerking met het HBO het MBO-onderwijs in Venlo op dit vlak te versterken.

Aansluiten Venlose Greenport Campus

Aansluiten Venlose Greenport Campus

Gilde Opleidingen gaat actief op zoek naar mogelijkheden om aan te sluiten op de Venlose Greenport Campus. Een opleiding laboratoriumtechniek ontbreekt in ons aanbod en in onze regio.

De Hotelschool Venlo zoekt binnen de Greenport Campus de samenwerking om ontwikkelingen op het gebied van fooddesign en gezonde voeding stappen te zetten en zo het eigen opleidingsaanbod op dat gebied te ontwikkelen en te versterken.

Ontwikkeling Retail Innovation Centre

Ontwikkeling Retail Innovation Centre

De retail is volop in ontwikkeling en dat vraagt ook onze inzet. In samenwerking met het McArthurGlenn Designer Outlet en Roermond hebben we een start gemaakt met de ontwikkeling van het Retail Innovation Centre.

Samenwerking vavo en voortgezet onderwijs

Samenwerking vavo en voortgezet onderwijs

Vavo heeft belangrijke stappen gezet in de samenwerking met het voorgezet onderwijs in de regio. Voor 16- en 17-jarigen heeft Gilde een uitbestedingsovereenkomst gesloten met de scholen voor vmbo-t, havo en vwo in Noord- en Midden-Limburg. Een andere actie is gericht op aansluiting vanuit Vavo op vervolgopleidingen op mbo- en hbo-gebied.