We bepalen welke crossovers we ontwikkelen

Met de komst van onze centra voor innovatief vakmanschap krijgt ons opleidingscentrum steeds meer een regionaal gezicht. En die tendens zet zich door. De komende jaren ontstaat er meer ruimte om zelf invulling te geven aan onze missie en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze regio. Dat betekent dat we over de grenzen van ons opleidingscentrum kijken en samen met onze partners nieuwe kansen proberen te verzilveren. We gaan bekijken waar de behoeften liggen, welke crossovers en keuzedelen we kunnen ontwikkelen en waar we onze opleidingen regionaal kunnen invullen.

We zijn erg benieuwd naar jouw mening over deze strategische keuze.

Mening geven

Reacties (0)