We werken professioneel

Onze missie kan alleen maar slagen wanneer we binnen Gilde Opleidingen professioneel ons werk doen. Daarbij moet onze organisatie als geheel natuurlijk zijn toegerust op de opdracht die we hebben geformuleerd en de keuzes die daaruit voortvloeien. Zoals het er naar uitziet, krijgen scholen in de toekomst meer eigen verantwoordelijkheid en wordt de regelgeving minder gedetailleerd. Dat betekent dat er meer dan ooit een beroep wordt gedaan op de professionaliteit van onze medewerkers en de organisatie

We zijn erg benieuwd naar jouw mening over deze strategische keuze.

Mening geven

Reacties (0)