Toekomstgericht onderwijs

Meer dan ooit richten we het vizier op de toekomst en maken we aan de hand van een eigen onderwijsagenda keuzes die aansluiten bij wat onze studenten en deze regio nodig hebben. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en hebben op vele terreinen gevolgen voor ons mbo-onderwijs. Dit betekent dat we ons opleidingsaanbod sneller aanpassen en goed afstemmen op wat de beroepspraktijk van ons vraagt.

De andere strategische pijlers

Onze strategische opdracht voor de komende jaren hebben we opgebouwd langs vier hoofdlijnen. Dít zijn overige pijlers, hier staan en gaan we voor: 

Strategische keuzes

Onze strategische missie leidt tot een aantal logische keuzes met gerichte acties voor de toekomst. Dít gaan we de komende jaren doen om onze opdracht waar te maken:

Heb jij een goed idee voor Gilde?

Tien strategische keuzes hebben we nu gemaakt. Maar daar hoeft het natuurlijk niet bij te blijven. Misschien heb jij met je team al nagedacht over een elfde strategische keuze die Gilde Opleidingen zou moeten maken. Goede ideeën zijn van harte welkom.   

Strategische keuze aandragen