Professioneel werken

Onze missie kan alleen maar slagen wanneer we binnen Gilde Opleidingen professioneel ons werk doen. Daarbij moet onze organisatie natuurlijk zijn toegerust op de opdracht die we hebben geformuleerd en de keuzes die daaruit voortvloeien. Zoals het er naar uitziet, krijgen scholen in de toekomst meer eigen verantwoordelijkheden en worden de regels eenvoudiger. Door professioneel te werken, kunnen we het verschil maken.

De andere strategische pijlers

Onze strategische opdracht voor de komende jaren hebben we opgebouwd langs vier hoofdlijnen. Dít zijn overige pijlers, hier staan en gaan we voor: 

Strategische keuzes

Onze strategische missie leidt tot een aantal logische keuzes met gerichte acties voor de toekomst. Dít gaan we de komende jaren doen om onze opdracht waar te maken:

Heb jij een goed idee voor Gilde?

Tien strategische keuzes hebben we nu gemaakt. Maar daar hoeft het natuurlijk niet bij te blijven. Misschien heb jij met je team al nagedacht over een elfde strategische keuze die Gilde Opleidingen zou moeten maken. Goede ideeën zijn van harte welkom.   

Strategische keuze aandragen