Proactief partnerschap

Omdat we elkaar binnen deze regio de komende jaren hard nodig hebben, richten we de blik actief naar buiten. Samen met onze strategische partners bouwen we aan diverse initiatieven waarmee we onze studenten nog beter kunnen voorbereiden op de toekomst en de regio en elkaar versterken. Denk aan een nieuw centrum voor engineering en mechatronica in Venlo en een Retail Innovatiecentrum in Roermond.

De andere strategische pijlers

Onze strategische opdracht voor de komende jaren hebben we opgebouwd langs vier hoofdlijnen. Dít zijn overige pijlers, hier staan en gaan we voor: 

Strategische keuzes

Onze strategische missie leidt tot een aantal logische keuzes met gerichte acties voor de toekomst. Dít gaan we de komende jaren doen om onze opdracht waar te maken:

Heb jij een goed idee voor Gilde?

Tien strategische keuzes hebben we nu gemaakt. Maar daar hoeft het natuurlijk niet bij te blijven. Misschien heb jij met je team al nagedacht over een elfde strategische keuze die Gilde Opleidingen zou moeten maken. Goede ideeën zijn van harte welkom.   

Strategische keuze aandragen