Loopbaancentrum voor de regio

We zijn meer dan een regionaal opleidingscentrum. Gilde Opleidingen wordt een loopbaancentrum waar jongeren en volwassen uit de hele regio terechtkunnen met al hun vragen op het gebied van leren en werken. Daarmee nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de toekomst waarin beroepen steeds sneller veranderen en werknemers een leven lang leren.

De andere strategische pijlers

Onze strategische opdracht voor de komende jaren hebben we opgebouwd langs vier hoofdlijnen. Dít zijn overige pijlers, hier staan en gaan we voor: 

Strategische keuzes

Onze strategische missie leidt tot een aantal logische keuzes met gerichte acties voor de toekomst. Dít gaan we de komende jaren doen om onze opdracht waar te maken:

Heb jij een goed idee voor Gilde?

Tien strategische keuzes hebben we nu gemaakt. Maar daar hoeft het natuurlijk niet bij te blijven. Misschien heb jij met je team al nagedacht over een elfde strategische keuze die Gilde Opleidingen zou moeten maken. Goede ideeën zijn van harte welkom.   

Strategische keuze aandragen